/ Jaunā Zīda ceļa programmas video komentāru sērijas

Esiet sveicināti “Jaunā Zīda ceļa” programmas video komentāru sērijā. 2017. gadā dibinātās Jaunā Zīda ceļa programmas mērķi ir dažādi, tostarp veicināt un koordinēt pētniecības pasākumus, iesaistot valstis un reģionus Eiropā un Āzijā, kas integrēti iniciatīvas ietvaros; konceptuāli izvērtēt Latvijas iesaisti transporta, loģistikas, informācijas, finanšu, digitālā un cilvēku kapitāla apmaiņā, kas saistīta arī ar Ķīnas Jostas un Ceļa iniciatīvu; līdzīgi arī sniegt analīzi par Ķīnas iniciatīvām, kas saistītas ar Baltijas reģionu, tostarp Ķīnas un Centrālās un Austrumeiropas valstu sadarbības 16+1 mehānismu; pārstāvēt Latvijas intereses dažādos pētniecības un ideju ģeneratoru tīklos un piedalīties pētījumos, kas saistīti ar Jaunā Zīda ceļa attīstības tendenču izvērtējumu; vienlaicīgi arī novērtēt Indijas, Irānas, Krievijas, Baltkrievijas, Tuvo Austrumu un Centrālāzijas valstu perspektīvas un stratēģijas, veidojot Eirāzijas infrastruktūras un civilizācijas lielceļus.

Ar Jaunā Zīda ceļa programmu, mums – Latvijas Ārpolitikas institūtā mērķis ir konceptualizēt integrāciju visā Eirāzijas infrastruktūras un civilizācijas lielceļu garumā. Mēs cenšoties labāk izprast globālo un reģionālo starpsavienojamību, atzinīgi vērtējam sadarbību un sinerģiju starp akadēmiskajām aprindām, uzņēmumiem, valsts iestādēm, NVO un sabiedrību.